Dodaj ogłoszenie

Starszy specjalista ds. ryzyka finansowego i treasury

Grafton Recruitment
Praca w Mazowieckie Stała

Opis

Zapraszamy do aplikowania doświadczonych pracowników z obszaru ryzyka kredytowego i treaury, którzy szukają możliwości aktywnego i samodzielnego rozwoju nowej funcji kontrolnej w finansach oraz identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem finansowym i kredytowym w Spółce.

Główne obszary:

1. Controlling i zarządzanie ryzykiem
- Koordynacja działań związanych z raportowaniem zarządczym
- Planowania finansowe krótko- i długookresowe, sporządzanie prognoz i analiz finansowych w zakresie ryzyka płynności i innych ryzyk o charakterze finansowym
- Identyfikacja, pomiar i raportowanie ryzyka finansowego i kredytowego
- Formułowanie wniosków i rekomendacji dla potrzeb zarządczych na podstawie przeprowadzonych analiz

2. Zarządzanie finansami
- Aktywny udział w procesie pozyskiwania finansowania działalności Spółki
- Identyfikacja, pomiar narażenia Spółki na ryzyko płynności i finansowe
- Koordynacja i realizacja działań związanych z obsługą płynności finansowej Spółki
- Wsparcie Koordynatora ds. finansowo-księgowych oraz współpraca z zewnętrznym dostawcą usług finansowo-księgowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, polityką rachunkowości Spółki i przepisami podatkowymi w zakresie raportowania i sprawozdawczości finansowej.

Wymagania

- Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w tym mile widziane doświadczenie w pracy w działach Treasury i w instytucjach finansowych
- Znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym (w szczególności Excel wraz z programowaniem w VB)
- Mile widziana znajomość i praktyka pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem raportowym i planistycznym, a także środowiskiem ERP i bazami danych
- Doświadczenie praktyczne w modelowaniu finansowym, automatyzacji działania raportów i narzędzi planistycznych
- Biegła znajomość języka angielskiego

Lokalizacja

Warsaw

Informacje

  • Grafton Recruitment
  • Praca w Mazowieckie
  • Kategoria: Finanse & Ekonomia
  • Wynagrodzenie: Od 8000 PLN do 13000 PLN
  • Rodzaj pracy: Stała