Dodaj ogłoszenie

BHP Manager z j. angielskim - branża przemysłowa

Grafton Recruitment
Pracy w Śląskie Stała

Opis

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży przemysłowej, w związku z dalszym rozwojem grupy klientów, nowymi inwestycjami i rozbudową działu BHP i Ochrony Środowiska poszukujemy Kandydata, który chciałby dołączyć do zespołu i rozpocząć pracę na stanowisku: BHP Manager.
Zakres obowiązków:

- Realizacja zadań służby BHP wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
- Koordynacja i udział w projektach z zakresu BHP
- Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zakładu obowiązujących przepisów prawa, postanowień wewnętrznych, wymagań korporacyjnych, regulaminów, procedur i instrukcji
- Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
- Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków prac
- Udział w audytach korporacyjnych oraz realizacja i monitorowanie działań po audytowych
- Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
- Wdrażanie korporacyjnych standardów BHP
- Prowadzenie szkoleń wstępnych oraz organizacja i koordynowanie szkoleń okresowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
- Ewidencja oraz kontrola nad przeprowadzanymi pomiarami środowiska pracy
- Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
- Współpraca i wsparcie działu Ochrony Środowiska

Wymagania

- Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie techniczne i kierunkowe studia podyplomowe
- Doświadczenie na stanowisku Managera ds. BHP zdobyte w środowisku produkcyjnym/przemysłowym
- Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ustną i pisemną (warunek konieczny)
- Dobra znajomość przepisów w zakresie BHP i PPOŻ
- Mile widziane uprawnienia Inspektora PPOŻ
- Praktyczna znajomość pakietu MS Office

Lokalizacja

Sosnowiec

Informacje

  • Grafton Recruitment
  • Pracy w Śląskie
  • Kategoria: Produkcja
  • Wynagrodzenie: Od 0 PLN do 0 PLN
  • Rodzaj pracy: Stała