Dodaj ogłoszenie

Asystent w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

CF Agencja Pracy
Praca w Warmińsko-mazurskie Pełny etat

Opis

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
prowadzenie badań naukowych,
pozyskiwanie środków na badania naukowe,
publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
prowadzenie zajęć dydaktycznych,
opracowywanie programów zajęć,
organizacja procesu dydaktycznego,
aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny,
posiadania specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
doświadczenia w pracy dydaktycznej,
dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.

Informacje

  • CF Agencja Pracy
  • Praca w Warmińsko-mazurskie
  • Kategoria: Edukacja
  • Wymagane wykształcenie ---
  • Rodzaj pracy: Pełny etat