Dodaj ogłoszenie

Specjalista ds. projektów unijnych

MM Agentur
Praca w Podlaskie Pełny etat

Opis

Zadania
przygotowanie wniosków o płatność/wprowadzenie zmian, harmonogramów płatności,
organizacja i nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz dokumentację dotyczącą projektów,
uczestniczenie w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
przeprowadzanie procedur wyboru Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz innymi obowiązującymi wymogami,
monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów,
opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
współpraca z Instytucjami nadzorującymi prawidłową realizację projektów UE oraz obsługa systemu SL 2014,
przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem projektów,
wsparcie zespołów projektowych oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów,
nadzór nad prawidłowym przepływem informacji,
wsparcie przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi i wymogami konkursowymi oraz jej weryfikacja pod względem formalnym

Wymagania

Oczekiwania
co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
wiedza specjalistyczna w zakresie rozliczania i prowadzenia projektów współfinansowanych z UE,
wykształcenie wyższe,
samodzielność w działaniu,
wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
dobra organizacja pracy,
dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
dobra znajomość MS OFFICE.

Informacje

  • MM Agentur
  • Praca w Podlaskie
  • Kategoria: Prawo
  • Rodzaj pracy: Pełny etat