Dodaj ogłoszenie

Starszy inspektor ochrony środowiska

CF Agencja Pracy
Praca w Pomorskie Pełny etat

Opis

Warunki pracy
- praca zmianowa oraz dyżury
- praca w siedzibie urzędu i w terenie
- kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- zagrożenie naciskami grup przestępczych
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Wymagania

Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje

  • CF Agencja Pracy
  • Praca w Pomorskie
  • Kategoria: Rolnictwo
  • Wymagane wykształcenie ---
  • Rodzaj pracy: Pełny etat